...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

 

 

NASZE SZKOLENIE KONCENTRUJE SIĘ NA CZYSTO PRAKTYCZNYM ASPEKCIE WDRAŻANIA RODO I RZETELNIE KROK PO KROKU PRZYGOTOWUJE DO SKONSTRUOWANIA SPRAWNEJ POLITYKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ORAZ SPORZĄDZENIA PRAWIDŁOWEJ DOKUMENTACJI WEDŁUG NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ.

 

 

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma od nas ZESTAW MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH wraz z PAKIETEM GOTOWYCH WZORÓW DOKUMENTÓW ukierunkowanych na wdrożenie nowych procedur, dzięki czemu uczestnicy będą mogli znacznie przyspieszyć proces modyfikacji sposobu przetwarzania danych osobowych w swojej organizacji.

 

Oferujemy szkolenie otwarte zarówno dla pracowników delegowanych przez firmy, jak i osób indywidualnych.

 

Warsztaty odbywają się w małych grupach (maks. 8-osobowych), co gwarantuje komfort przyswajania wiedzy oraz możliwości bieżącej konsultacji z prowadzącym.

 

CELE SZKOLENIA:

- przybliżenie uczestnikom kluczowych zagadnień z zakresu zmian przepisów o ochronie danych osobowych oraz sposobu dostosowania organizacji wg wymagań RODO,

- zapoznanie uczestników z funkcją Inspektora Ochrony Danych oraz jego obowiązkami,

- przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących przygotowania dokumentacji potwierdzającej zgodność stosowanego systemu ochrony danych osobowych z regulacjami prawnymi.

 

ADRESACI SZKOLENIA:

- przyszli Inspektorzy Ochrony Danych Osobowych,

- osoby odpowiedzialne za ochronę danych osobowych wyznaczeni przez Administratora (dyrektorzy, menedżerowie, kadra zarządzająca),

- pracownicy działów przetwarzających dane osobowe: IT, administracji, prawnych, HR, marketingu oraz obsługi klienta,

- wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tematyką ochrony danych osobowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Wprowadzenie do RODO.
 2. Zmiany w systemie ochrony danych osobowych.
 3. Omówienie najważniejszych definicji RODO.
 4. Nowe zasady legalnego przetwarzania danych osobowych.
 5. Określenie funkcji i obowiązków Administratora Danych Osobowych, Inspektora Danych Osobowych oraz Procesora.
 6. Nowe prawa osób, których dane są przetwarzane. Nowe treści obowiązków informacyjnych.
 7. Identyfikacja procesów przetwarzania danych osobowych.
 8. Inwentaryzacja zasobów danych osobowych.
 9. Identyfikacja zagrożeń w procesie przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych.
 10. Zabezpieczenia fizyczne, organizacyjne i IT. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa.
 11. Dostosowanie procesów przetwarzania danych osobowych do nowych regulacji prawnych. Rejestr czynności przetwarzania.
 12. Praktyczne wskazówki, jak sporządzić dokumentację zgodną z wymogami RODO.

 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

- prezentacja dotycząca zmian w systemie ochrony danych osobowych,

- SEGREGATOR z pakietem niezbędnych dokumentów: m.in. Polityka Bezpieczeństwa, klauzule zgody, umowa powierzenia, rejestr czynności przetwarzania, analiza ryzyka, 

- elektroniczna wersja dokumentów do zaadaptowania w organizacji.

 

ZAPEWNIAMY:

- udział w szkoleniu i dyskusji,

- wykwalifikowaną kadrę szkoleniową,

- kompetne materiały szkoleniowe,

- certyfikat kompetencji INSPEKTORA OCHRONY DANYCH potwierdzający udział w szkoleniu.

 

Miejscowość: Gdańsk - Zaspa
Adres: ul. Dywizjonu 303 nr 23
Miejsce szkolenia: BTCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

 

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl