...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

Firma BTCH oferuje usługi audytowe. Przeprowadzamy:

audyty wewnętrzne na życzenie klienta

audyty klientowskie / audity dostawców

audyty sprawdzające przed certyfikacją systemu

Doświadczenie audytorów oparte jest na wykształceniu branżowym, praktyce wdrożeniowej oraz na obserwacji wymagań audytorów różnych jednostek certyfikujących.

Przeprowadzenie audytu Opiera się na 3 etapach:

Faza przygotowania audytu

Faza przeprowadzenia audytu

Faza podsumowania audytu

 • Faza przygotowania auditu

  Przygotowanie auditu składa się z zebrania i ustalenia następujących informacji:

 • cel auditu

  kryteria oceny auditu(np. wgnormy ISO 9001)

  zakres auditu (np. obszar produkcji lub cały zakład)

  data, miejsce i czas przeprowadzenia auditu

  uczestnicy auditu od strony zamawiającego

  wymagania i kompetencje dla auditorów

  forma dokumentowania / raportowania auditu

  ustalenie planu auditu i poinformowanie uczestników

 • Faza przeprowadzenia auditu

  Przeprowadzenie auditu wygląda następująco:

 • kontakt z osobami odpowiadającymi za poszczególne obszary organizacji

  przeprowadzenie auditu poprzez analizę dokumentacji, zapisów, obserwacje, rozmowy

  zebranie spostrzeżeń i niezgodności

  wytypowanie obszarów wymagających poprawy

  podsumowanie wyniku auditu z uczestnikami

 • Faza podsumowania auditu

  Podsumowanie auditu to:

 • zebranie uwag, spostrzeżeń, niezgodności w formie raportu z auditu

  propozycje możliwości wprowadzenia rozwiązań organizacyjnych, trchnicznych

  wytypowanie ram czasowych i osób odpowiedzialnych do realizacji celów będących

  następstwem z postanowień z auditu

  ustalenie obszarów i częstotliwości kolejnych auditówZapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl