...Zobacz także OPROGRAMOWANIE INSERT


Dział wdrożeń

58 557 31 38

Dział szkoleń

58 557 31 38

 
 
 
BTCH WDROŻENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ZAPRASZA NA SZKOLENIE:
 

ZAGROŻENIA KORUPCYJNE

DLA ORGANIZACJI I FIRM WSZYSTKICH RODZAJÓW

ORAZ BUDOWA SYSTEMU ANTYKORUPCYJNEGO

 

    Na bazie naszego doświadczenia pragniemy Państwu przybliżyć temat zagrożeń korupcyjnych - ich formy i rodzaje, na jakie narażone są organizacje gospodarcze, urzędy samorządowe, pozarządowe i inne oraz zaoferować opracowanie i wdrożenie w nich systemu antykorupcyjnego.

     Zjawisko narastającej korupcji pojawia się w coraz to nowych formach i rodzajach. Korupcja jest zagrożeniem w każdym miejscu, w którym podejmuje się decyzje gospodarcze i administracyjne oraz występują istotne informacje o realizowanych zadaniach statutowych.

  Każdy pracownik w firmie czy urzędzie, gdzie wydawane są koncesje, pozwolenia, ulgi, licencje, sprawowane kontrole, wytwarzane są atrakcyjne produkty, czy realizowane usługi lub posiada albo ma dostęp do istotnych informacji, itp. narażony jest na działania korupcyjne.  

 

WIELKOŚĆ ZJAWISKA KORUPCJI W POLSCE

 

   Korupcja w Polsce jest bardzo duża, z tendencją wzrostową i znacząco odbija się na gospodarce narodowej. Niepokojący wzrost zjawiska korupcji potwierdzają dane z raportu CBA w 2017 r. Na bazie łącznych informacji z CBA, ABW, ŻW, Policji, SG, KAS łącznie zarejestrowano tylko w województwie pomorskim 597 przestępstw korupcyjnych. W Polsce szacuje się, że tylko na rynku zamówień publicznych straty wynoszą 11,8% PKB tj. 236 mld zł.

 

   23 stycznia 2020 roku ogłoszono wyniki kolejnej edycji Indeksu Percepcji Korupcji – CPI. Badanie prowadzone jest przez Transparency International, działającą na rzecz przejrzystości i uczciwości w życiu publicznym i gospodarczym. W zestawieniu za 2019 rok, Polska zajęła 41 miejsce. To oznacza duży spadek z 35 miejsca we wcześniejszym badaniu. Według badań Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym w 2017r przedsiębiorcy w Polsce ocenili, że średnio dodatkowe koszty w ich firmach z powodu korupcji wyniosły prawie 17,5%.

 

   Powyższe dane potwierdzają i uświadamiają, że korupcja jest bardzo dużym problemem i zagrożeniem. Są wyrażane poważne opinie, iż stan faktyczny jest jeszcze bardziej pesymistyczny.

 

  Praktycznie wszystkie międzynarodowe oraz krajowe, organizacje gospodarcze i społeczne, korupcję definiują pod kątem swoich strategicznych celów statutowych oraz wdrażają rozwiązania antykorupcyjne. W Polsce w ostatnich latach instytucje nadzoru administracyjnego i gospodarczego uznały, iż zjawisko korupcji jest jednym z podstawowych problemów i zaczyna dominować w ich działaniach. To wymusiło tym samym opracowanie systemów prawnych, które na bieżąco są doskonalone, aby przeciwdziałać temu zjawisku.

 

    W dniu 22 marca 2018 r. Unia Europejska wysłała do rządu polskiego ponaglenie, w którym między innymi jest następujące zalecenie:

„Polska musi niezwłocznie osiągnąć postęp we wprowadzaniu najważniejszych zaleceń grupy roboczej OECD ds. przekupstwa, które nie zostały wdrożone pomimo upływu ponad czterech lat od przeprowadzenia w czerwcu 2013 r. oceny stanu wdrożenia”

Rząd przygotował już odpowiednie projekty spełniające powyższe zalecenia Unii Europejskiej. Między innymi z najważniejszych postanowień to:

                    obowiązkowe wdrożenie systemów antykorupcyjnych w wszystkich firmach zatrudniających
               powyżej 50 pracowników pod groźbą wysokich kar finansowych i administracyjnych dla firm i ich zarządów.

 

Warunki stosowania klauzuli niekaralności to ujawnienie wszystkich istotnych okoliczności przestępstwa i zawiadomienia przez UDZIELAJĄCEGO INFORMACJĘ określanego jako SYGNALISTA, organowi powołanemu do ścigania przestępstw korupcyjnych zanim ten organ dowiedział się o jego popełnieniu.

Oznacza to, że SYGNALISTA nie podlega karze. 

 

Według badań ACFE, najczęściej źródłem informacji o zjawisku korupcji w firmach są anonimowe zgłoszenia od pracowników i stanowią one 39,1 % wszystkich źródeł o nieprawidłowościach.

 

Wszystkie powyższe fakty jednoznacznie pokazują wielkość zagrożenia i odpowiedzialności karnej DLA ZARZĄDU KAŻDEJ FIRMY I URZĘDU, a dla firm i urzędów im podległych zagrożenia dla realizacji zadań statutowych za NIEREALIZOWANIE POLITYKI ANTYKORUPCYJNEJ.     

     

   Na spotkaniu zaprezentujemy etapy budowy działań antykorupcyjnych i wdrażania systemu. Etapy te nie są sztywnym planem prac. Mogą się pojawić nowe lub niektóre być pominięte albo rozbudowane. Zawsze ze względu na charakter organizacji i jej wielkości oraz otoczenia uzgadniamy te etapy z kierownictwem firm.

 

Zapraszamy na szkolenie 

dnia 20 marca 2020 r. o godz. 9:00 cena kursu 99,00 PLN + VAT

Zgłoszenia: telefoniczne: 58 557 31 38 lub e-mail: biuro@btch.pl  

 

Miejscowość: Gdańsk - Zaspa
Adres: ul. Dywizjonu 303 nr 23
Miejsce szkolenia: BTCH SYSTEMY ZARZĄDZANIA 

 

 

Zapraszamy do współpracy

Zespół Konsultantów BTCHAdres:

80-462 Gdańsk, ul."Dywizjonu 303" nr 23

 Telefon:

 +48 58 557 31 38

 

 E-mail:

 iso@btch.pl