Gdzie jesteś:
PIEKARNIA SOBOWIDZ

PIEKARNIA SOBOWIDZ

Informacje o kliencie

Piekarnia Sobowidz w Różynach (woj. pomor¬skie) to firma z wieloletnim doświadczeniem, ofe¬rująca pełny asortyment pieczywa i artykułów cukierniczych. Produkty wypiekane są według tradycyjnych, sprawdzonych receptur i spełniają wszystkie normy jakościowe. Piekarnia posiada kil¬kanaście własnych sklepów, dostarcza też pieczywo do innych placówek spożywczych oraz gastronomii.

 

Potrzeby

Wykorzystywane dotychczas w firmie programy stały się nieefektywne i nie wystarczały do obsługi rozwijającego się, nowoczesnego zakładu, tym bardziej, że nie były dostosowane do specyfiki działalności piekarniczej. Konieczne było zredukowanie nakładów pracy i czasu traconego przy wystawianiu dokumentów w kolejnych dniach dostaw, usprawnienie generowania planu produkcji tworzonego na podstawie dokumentów dostaw oraz sprawne rejestrowanie zwrotów pieczywa od klientów. Brakowało łatwego sposobu wprowadzania zaliczek i płatności cząstkowych oraz automatycznego generowania i drukowania faktur zbiorczych z wielu WZ i dla wszystkich wybranych klientów równocześnie. Piekarnia potrzebowała też przejrzystego narzędzia do kontrolowania stanu rozrachunków - zapłaconych i zaległych faktur.

 

Wybór systemu

O wyborze Navireo zadecydowała jego bogata funkcjonalność, która umożliwia zarządzanie wszystkimi bieżącymi procesami oraz rozwiązywanie przewidywanych problemów. Co najważniejsze, system posiada wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia firmy z branży piekarniczej i cukierniczej. Jego dużą zaletą jest również możliwość rozbudowy o indywidualnie rozwiązania. Dodatkowe atuty to kompleksowa opieka posprzedażna i konkurencyjna cena.

 

Wdrożenie

Wdrożenie zrealizowała firma BTCh przy wsparciu specjalistów z działu Navireo firmy InsERT. Po zidentyfikowaniu potrzeb klienta przeprowadzono instalację systemu na dwóch komputerach. Wykonano konfigurację systemu, a także pozostałe standardowe prace wdrożeniowe wraz ze szkoleniami pracowników. Szczegółowej parametryzacji systemu dokonano na podstawie informacji przekazywanych na bieżąco przez pracowników firmy. Po dwóch miesiącach pracy rozszerzono wdrożenie o trzeci komputer oraz nowy serwer.

 

Korzyści

Wdrożenie systemu Navireo w wersji dla piekarni i cukierni w odczuwalny sposób zmniejszyło nakład pracy związany z przygotowaniem dokumentów magazynowych i handlowych. Szczególnie dobrze w naszej firmie sprawdziła się opcja zbiorczego wprowadzania zwrotów, fakturowania oraz całkowicie automatycznego, bez potrzeby jakiejkolwiek ingerencji operatora, wystawiania zbiorczych korekt związanych ze zwrotami pieczywa.


Michał Czajka, właściciel piekarni Sobowidz


Dzięki wdrożeniu Navireo piekarnia w wydatny sposób usprawniła procesy zachodzące w firmie, szczególnie w strategicznych obszarach działalności. Skrócił się czas potrzebny do wystawienia dokumentów magazynowych i handlowych. System znacznie ułatwił przygotowanie planu produkcji, który ponadto w każdym momencie może być łatwo modyfikowany. Navireo umożliwia dwa sposoby wystawiania zbiorczych faktur do WZ. Pierwszy polega na odjęciu z WZ zwrotów towaru i wystawieniu tylko faktury zbiorczej, na której od razu są wydania pomniejszone o zwroty. Druga metoda to wystawienie z WZ faktury zgodnie ze specyfikacją z WZ, a następnie automatyczne wystawienie korekty wynikającej ze wszystkich zwrotów dotyczących tych WZ.

 

Kontakt z nami

W dniu 24.12.2018r. firma będzie nieczynna. W dniu 31.12.2018r Firma będzie czynna do godz. 14:00

 

Adres firmy:

80-462 Gdańsk, ul. Dywizjonu 303 nr 23

Telefon:

+48 58 557 31 38

E-mail:

btch@btch.pl